CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

VĂN NGHỆ 20-11 THCS BA ĐỒN

Chào mừng quý vị đến với Website của Mai Ngọc Lợi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề chia lớp cho học sình khối 6 năm học 2012-2013

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Ngọc Lợi (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:44' 30-07-2012
Dung lượng: 100.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ THI PHÂN LỚP 6
TRƯỜNG THCS BA ĐỒN Năm học : 2011-2012
Thời gian : 60 phút – Không kể thời gian phát đề.Câu 1: (3điểm) Thực hiện phép tính
3,54x73+0,23x25+3,54x27+0,17x25
563x23+23x36+23

Câu 2:(3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a) 210 : x = 14,92 – 6,52
b) 5 × x – 1952 = 2500 – 1947
c) x × 2011 – x = 2011 × 2009 + 2011
Câu 3:(1,5 điểm)
Tuổi mẹ bằng tuổi bố.Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.Bố hơn con 36 tuổi.Tính tuổi của mỗi người.
Câu 4:(1,5 điểm)
Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 10cm. E là điểm chính giữa cạnh AB. H là điểm chính giữa cạnh BC. Tính:
a) Diện tích hình thang BHDA.
b) Diện tích tam giác AHE.
c) Diện tích tam giác AHD.
Câu 5:(1 điểm)
A = + + + + + 

( Chú ý học sinh không được sử dụng máy tính )

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu
Các bước giải
Điểm

1.
a) 3,54x73+0,23x25+3,54x27+0,17x25
=(3,54x73+3,54x27) +(0,23x25+0,17x25)
=3,54x(73+27) +25x(0,23+0,17)
=3,54x100+25x0,4
=354+10
=364

b) 563x23+23x36+23
=23x(563+36+1)
=23x600
=13800

c) 
 
=2+8=10


1 điểm1 điểm1 điểm2
a) 210 : x = 14,92 – 6,52
210: x = 8,4
x = 210 . 8,4
x = 25

b) 5 × x – 1952 = 2500 – 1947
5 × x – 1952 = 553
5 × x = 553+1952
5 × x = 2505
x = 2505:5
x = 501

x × 2011 – x = 2011 × 2009 + 2011
x. (2011-1) = 2011 . (2009+1)
x . 2010 = 2011 . 2010
x = 20111 điểm
1 điểm

1 điểm


3
Coi tuổi của mẹ là 10 phần bằng nhau,thì tuổi bố là 11 phần bằng nhau
Vì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con nên tuổi con là 2 phần bằng nhau.
Ta có sơ đồ:
Tuổi mẹ

Tuổi bố

Tuổi con 36 tuổi
Bố hơn con 36 tuổi tương ứng với 9 phần bằng nhau nên số tuổi ở mỗi phần là : 36 :9 = 4 (tuổi)
Do đó tuổi của con là : 2x4 = 8 (tuổi)
tuổi của bố là : 11x4 = 44 (tuổi)
tuổi của mẹ là : 10x4 = 40 (tuổi)

0,5 đ
0,5 đ


0.25đ
0.25đ

4
 a) Diện tích hình thang BHDA là:
( BH+AD)xAB:2=(5+10)x10:2=75 (cm2)
b) Diện tích tam giác AHE là:
AE x BH : 2 = 5 x 5 :2 = 12,5 (cm2)
c) Diện tích tam giác AHD là:
ADxDC : 2 = 10.10:2=50 (cm2)


0.5 đ


0.5 đ

0.5 đ
5.
=  ()
=  ()
=  ()
=  ()
=  
= 
A = 

0.25 đ
0.25
 
Gửi ý kiến